快捷搜索:

欲知怅别心易苦,向暮春风杨柳丝

欲知怅别心易苦,向暮东风杨柳丝

出自唐朝李白的《下途归石门旧居
原文赏析:
吴山高,越水清,握手无言伤别情。将欲辞君挂帆去,离魂不散烟郊树。此心郁怅谁能论,有愧叨承国士恩。云物共倾三月酒,岁时同饯五侯门。羡君素书尝满案,含丹照白霞色烂。余尝学道穷冥筌,梦中每每游仙山。何当脱屣谢时去,壶中别有日月天。俯仰人世易凋朽,钟峰五云在轩牖。惜别愁窥玉女窗,归来笑把洪崖手。隐居寺,隐居山,陶公炼液栖其间。凝神闭气昔登攀,恬然但觉心绪闲。数人不知几甲子,昨夜犹带冰霜颜。我离虽则岁物改,如今了然掉所在。别君莫道不尽欢,悬知乐客遥相待。石门流水遍桃花,我亦曾到秦人家。不知何处得鸡豕,就中仍见繁桑麻。翛然远与世事间,装鸾驾鹤又复远。何必长从七贵游,劳生徒聚万金产。挹君去,长相思,云游雨散从此辞。欲知怅别心易苦,向暮东风杨柳丝
拼音解读
wú shān gāo ,yuè shuǐ qīng ,wò shǒu wú yán shāng bié qíng 。jiāng yù cí jun1 guà fān qù ,lí hún bú sàn yān jiāo shù 。cǐ xīn yù chàng shuí néng lùn ,yǒu kuì dāo chéng guó shì ēn 。yún wù gòng qīng sān yuè jiǔ ,suì shí tóng jiàn wǔ hóu mén 。xiàn jun1 sù shū cháng mǎn àn ,hán dān zhào bái xiá sè làn 。yú cháng xué dào qióng míng quán ,mèng zhōng wǎng wǎng yóu xiān shān 。hé dāng tuō xǐ xiè shí qù ,hú zhōng bié yǒu rì yuè tiān 。fǔ yǎng rén jiān yì diāo xiǔ ,zhōng fēng wǔ yún zài xuān yǒu 。xī bié chóu kuī yù nǚ chuāng ,guī lái xiào bǎ hóng yá shǒu 。yǐn jū sì ,yǐn jū shān ,táo gōng liàn yè qī qí jiān 。níng shén bì qì xī dēng pān ,tián rán dàn jiào xīn xù xián 。shù rén bú zhī jǐ jiǎ zǐ ,zuó yè yóu dài bīng shuāng yán 。wǒ lí suī zé suì wù gǎi ,rú jīn le rán shī suǒ zài 。bié jun1 mò dào bú jìn huān ,xuán zhī lè kè yáo xiàng dài 。shí mén liú shuǐ biàn táo huā ,wǒ yì céng dào qín rén jiā 。bú zhī hé chù dé jī shǐ ,jiù zhōng réng jiàn fán sāng má 。xiāo rán yuǎn yǔ shì shì jiān ,zhuāng luán jià hè yòu fù yuǎn 。hé bì zhǎng cóng qī guì yóu ,láo shēng tú jù wàn jīn chǎn 。yì jun1 qù ,zhǎng xiàng sī ,yún yóu yǔ sàn cóng cǐ cí 。yù zhī chàng bié xīn yì kǔ ,xiàng mù chūn fēng yáng liǔ sī
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: